Zielone i inteligentne miasta
Nowe technologie i rozwiązania dla miast pomagają nie tylko w planowaniu, ale również w powiększaniu terenów zielonych, poprawy jakości powietrza, unowocześnianiu transportu miejskiego i mobilności, jak i szeroko pojętemu dobrobytu mieszkańców. Część światowych i unijnych działań zmierza mocno w kierunku zielonych technologii, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i rozwiązaniom ekologicznym. Celem Urban Forum jest pomaganie naszym miastom i lokalnym społecznościom w odnalezieniu dla siebie najlepszych modeli bazujących na przykładach i doświadczeniach z innych krajów i regionów.
Innowacje społeczne
Aby nasze społeczności funkcjonowały coraz lepiej, Wspieramy nowe rozwiązania typowych problemów społecznych, zarówno technologicznych jak i organizacyjnych. Nowe rozwiązania mają szansę spowodować trwałą zmianę zachowania w naszych społecznościach, przyczynić się do poprawy funkcjonowania i życia mieszkańców. Posiadamy wiedzę i kontakty przydatne na każdym etapie, począwszy od koncepcji poprzez rozwój, aż do wdrożenia pomysłu.
It is necessary to choose a visual aid that is appropriate for the topic and audience.
Aktywność obywatelska
To od nas zależy jakie będzie nasze jutro.
Nasze miasta zmieniają się na naszych oczach, często w sposób który nas przerasta, martwi. Zrozumienie problemów własnej społeczności i aktywne włączenie się jej w zycie to podstawa to inteligentnego i przyjaznego rozwoju naszych miast. Aktywne włączenie się nas, mieszkańców, to wzięcie przyszłość w swoje ręcę.
ZESPÓŁ
 • Karolina Marzec-Balinow
  Prezes Zarządu
 • Christo Balinow
  Rozwój organizacji
 • Agnieszka Grochala
  Finance
 • Marta Cesnyka
  Marketing i Komunikacja
 • Michał Kraszewski
  Startupy i Technologie
Contact
+48511061050 contact@urbanforum.pl
Adres
Rynek Główny 28, Kraków
Directions
Zapraszamy do centrum miasta!