Innowacje dla miast i ludzi
Aktywność obywatelska
To od nas zależy jakie będzie nasze jutro.

Nasze miasta zmieniają się na naszych oczach, często w sposób który nas przerasta, martwi. Zrozumienie problemów własnej społeczności i aktywne włączenie się jej w zycie to podstawa to inteligentnego i przyjaznego rozwoju naszych miast. Aktywne włączenie się nas, mieszkańców, to wzięcie przyszłość w swoje ręcę.