Innowacje dla miast i ludzi
Innowacje społeczne
Aby nasze społeczności funkcjonowały coraz lepiej.

Wspieramy nowe rozwiązania typowych problemów społecznych, zarówno technologicznych jak i organizacyjnych. Nowe rozwiązania mają szansę spowodować trwałą zmianę zachowania w naszych społecznościach, przyczynić się do poprawy funkcjonowania i życia mieszkańców. Posiadamy wiedzę i kontakty przydatne na każdym etapie, począwszy od koncepcji poprzez rozwój, aż do wdrożenia pomysłu.