Inteligentny rozwój, przyjazne miasta
Urban Forum to miejsce do aktywnego udziału mieszkańców, administracji publicznej i podmiotów gospodarczych w aktywnościach na rzecz rozwoju naszych miast.

Wierzymy, że prowadzona w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku wymiana doświadczeń między stronami, oraz ze zmagającymi się z tymi samymi problemami mieszkańcami innych regionów i krajów, to niedoceniany dziś katalizator zmian w kierunku sprawiedliwej, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki opartej na sile i wyjątkowości naszych lokalnych społeczności.
Zespół
 • Karolina Marzec
  Prezes Zarządu
  Jako człowiek z doświadczeniem i stażem w zarządach organizacji pozarządowych, prewodzi naszym stowarzyszeniem i pomaga innym się rozwijać. Jedną z głównych aktywności jest wyjście do grup docelowych i nawiązywanie partnerstw, które pomogą nam rozwinąć skrzydła i przynieść korzyści lokalnym społecznościom.
 • Agnieszka Grochala
  Kierownik projektów, ekspert ds. aktywności obywatelskiej
  Z przeważającego doświadczenia zawodowego osoba mająca kontakt z mieszkańcami oraz instytucjami i urzędami miejskimi na poziomie administracyjnym. wykształcenia absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego na wydziale finansów, a z zamiłowania odkrywca zielonych zakątków okolic Krakowa.
 • Marta Cesynka
  Zarządzanie finansami, komunikacją
  Jako osoba aktywna zawodowo największe doświadczenia posiada w rozliczeniach i wsparcia w operacjach finansowych, a prywatnie wielki miłośnik zwierząt i zieleni. W naszym zespole odpowiada również za komunikację i współpracę z innowacjami.