Innowacje dla miast i ludzi
Zielone i inteligentne miasta
Aby miejsce w którym żyjemy było zdrowe i bezpieczne.

Nowe technologie i rozwiązania dla miast pomagają nie tylko w planowaniu, ale również w powiększaniu terenów zielonych, poprawy jakości powietrza, unowocześnianiu transportu miejskiego i mobilności, jak i szeroko pojętemu dobrobytu mieszkańców. Część światowych i unijnych działań zmierza mocno w kierunku zielonych technologii, ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i rozwiązaniom ekologicznym. Celem Urban Forum jest pomaganie naszym miastom i lokalnym społecznościom w odnalezieniu dla siebie najlepszych modeli bazujących na przykładach i doświadczeniach z innych krajów i regionów.